امروز پنجشنبه 14 مرداد 1400      
در نشست مدیرعامل صندوق احیاء و معاون وزیر ارتباطات مطرح شد
تامین زیرساخت های ارتباطی برای بناهای تاریخی
در نشست مشترک مدیرعامل صندوق احیاء با معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه های همکاری دوجانبه بررسی و مقرر شد در چهار محور شامل ایجاد زیرساخت های ارتباطی در مجموعه های تاریخی و فرهنگی ، واگذاری بناهای تاریخی در اختیار وزارت ارتباطات به بخش خصوصی از طریق صندوق احیاء، جابجایی مرکز مخابراتی از حریم عمارت تاریخی دیوان خانه شیراز و ایجاد زیرساخت IPTV (تلویزیون پروتکل اینترنت) برای بناهای تاریخی اقدامات کارشناسی برای انعقاد تفاهم نامه همکاری صورت پذیرد .

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء  ، در این نشست که روز دوشنبه 27 اردیبهشت  در سالن جلسات وزارت ارتباطات تشکیل شد، مدیرعامل صندوق احیاء ب ا اشاره به اینکه سال 87 به استناد ماده 69  قانون  تنظیم مقررات مالی 273 مجموعه تاریخی در اختیار صندوق احیاء قرار گرفت تا به بخش خصوصی واگذار شود گفت: از جمله این بناها عمارت دیوانخانه شیراز بود که بخشی از آن در اختیار وزارت ارتباطات است و امیدواریم یکی از یادگارهای ما در این دوره ، جابجایی مرکز مخابرات از این بنای تاریخی و مرمت و احیاء آن باشد که می تواند بخشی از مداقه  کنشگران اجتماعی  استان فارس و کشور را برطرف نماید و یک سرمایه اجتماعی قوی در این حوزه ایجاد می شود .
هادی میرزائی  
با اشاره به اینکه بیش از نیمی از بناهای منتقل شده به صندوق مرمت  و یا احیاء  شده است ادامه داد: تنها در یکسال و نیم گذشته 70 بنای تاریخی با کاربری های متنوع به بخش خصوصی واگذار شد .
او با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه های دولتی یا عمومی بناهای تاریخی در اختیار دارند که به استناد اصل 83 قانون اساسی و ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور، امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی ندارند گفت: وفق بند ز ماده 114 قانون برنامه و تصویب آیین نامه نحوه انتقال مالکیت آثار قابل احیا به صندوق احیاء تمامی دستگاه ها مکلف هستند از طریق صندوق احیاء نسبت به مرمت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی در اختیار اقدام کنند .

میرزائی یکی دیگر از محورهای همکاری را ایجاد زیرساخت ارتباطات در مجموعه های تاریخی و گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: انتظار می رود در گام اول بستر ایجاد زیرساخت فیبر نوری برای 273 بنای تاریخی در اختیار صندوق عملیاتی شود. در این صورت بسیاری از مشکلات زیرساختی این حوزه برای بناهای تاریخی مرتفع می گردد. او ادامه داد: این زیرساخت نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری در بناهای تاریخی دارد .

مدیرعامل صندوق احیاء همچنین خواستار فراهم شدن زمینه واگذاری بناهای تاریخی در اختیار وزارت ارتباطات از جمله عمارت مستوفی الممالک به بخش خصوصی شد و گفت: صندوق احیاء در این زمینه به استناد قانون می تواند تسهیل گر و هدایت کننده باشد .

میرزائی به موضوع IPTV اشاره کرد و گفت: ایجاد این زیرساخت با توجه به ظرفیت هایی که وزارت ارتباطات دارد می تواند طی شش ماه آینده عملیاتی شود .

او با اشاره به تفاهم نامه صندوق احیاء با پست بانک برای ارائه تسهیلات به بناهای تاریخی روستایی گفت: چنانچه وزارت ارتباطات نیز در این زمینه همکاری داشته باشد و با ایجاد زیرساخت های ارتباطی بستر جذب سرمایه گذار را فراهم کند، می توان امیدوار بود روند احیاء بناهای تاریخی روستایی سرعت بگیرد .


آمادگی برای تعامل دوجانبه

در ادامه معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این وزارتخانه آمادگی لازم برای تعامل دوجانبه با مجموعه میراث فرهنگی را دارد گفت: یکی از زمینه های مشترک همکاری این وزارتخانه با میراث فرهنگی، می تواند تعامل در حوزه نسل پنجم شبکه تلفن همراه باشد .

ستار هاشمی ادامه داد: نگاه ویژه به محتوا و ایجاد ارزش اقتصادی از جمله رویکردهای وزارت ارتباطات است و معتقدیم اقتصاد دیجیتال یکی از مولفه های جامعه بشری در آینده نزدیک خواهد بود. او تصریح کرد: منطق سرمایه گذاری بازگشت سرمایه است و لازم است ابعاد اقتصادی محورهای همکاری و ایجاد زیرساخت های ارتباطی پیش بینی شود .

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ایجاد بستر تلویزیون پروتکل اینترنت تصریح کرد: در این زمینه لازم است نگاه بلند مدت با محوریت بخش خصوصی و پیش بینی صرفه اقتصادی دیده شود تا ایجاد این زیرساخت نتیجه بخش باشد .

هاشمی واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی و امکان استفاده عمومی از این ظرفیت را اقدامی پسندیده عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات آماده است در این مسیر حرکت کند و هر بنای در اختیار این وزارتخانه که امکان واگذاری داشت را در اختیار صندوق احیاء قرار دهد تا نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام کند.1400/2/28

کلید واژه:#صندوق_احیاء #وزارت_ارتباطات #بناهای_تاریخی #میراث_فرهنگی #دیوانخانه_شیراز #مستوفی_الممالک #اینترنت_نسل_پنجم #تلویزیون_پروتکل_اینترنت #سرمایه_گذاری