امروز سه شنبه 25 خرداد 1400      
نشست هم اندیشی مدیران صندوق احیاء و سازمان ثبت اسناد و املاک
نشست هم اندیشی مدیران صندوق احیاء و سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء، در این نشست که روز شنبه 28 فروردین 1400 با حضور مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و مدیرکل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در عمارت مسعودیه برگزار شد، طرفین درباره زمینه های همکاری گفت و گو کردند .

طی این جلسه روند صدور اسناد مالکیت برای بناهای تاریخی و فرهنگی صندوق احیاء بررسی و مدیرعامل صندوق احیاء موانع و مشکلات موجود در این مسیر را تشریح کرد .

همچنین مدیرکل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از اقدامات صندوق احیاء در زمینه مرمت و بهره برداری مناسب از بناهای تاریخی، از آمادگی این سازمان جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت بناهای صندوق احیاء خبر داد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز روند احیاء بناهای تاریخی را قابل توجه دانست و جهت هر نوع همراهی و همکاری در این مسیر اعلام آمادگی کرد .

گفتنی است صندوق احیاء بر اساس بند ز ماده 114 برنامه چهارم توسعه و به منظور اعطاي مجوز کاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماکن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، در سال 84 ایجاد شد. به استناد این قانون تعیین، تثبیت و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء، منحصرا بر عهده صندوق احیاء است و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظف هستند کاربری های مصوب صندوق را رعایت و اعمال کنند .1400/1/28

کلید واژه: