امروز سه شنبه 25 خرداد 1400      
کمیسیون مزایدات نتایج فراخوان را اعلام کرد
3 بنای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی مرمت و احیاء می شود
«حمام خسرو آقا»، «خانه کشفی» و «خانه های فاضلی» با مشارکت بخش خصوصی، مرمت، احیا و به بهره برداری می رسد.

با پایان یافتن مهلت تمدید فراخوان عمومی واگذاری مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی فرهنگی، پاکت های ارسالی به دبیرخانه فراخوان، با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده بازرسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی و اعضای کمیسیون مزایدات صندوق احیاء بازگشایی و نتایج این فراخوان اعلام شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی پاکت های ارسال شده به دبیرخانه فراخوان، 3 متقاضی سرمایه گذاری، امتیاز لازم را برای مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی کسب کردند .

بنابر اعلام کمیسیون مزایده های صندوق احیاء، حمام خسرو آقا (اصفهان) با کاربری فرهنگی پذیرایی (محدود)، خانه کشفی (خرم آباد) با کاربری فرهنگی-پذیرایی و خانه های فاضلی (ایرانشهر، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی- هنری-موزه-پذیرایی بناهای تاریخی هستند که به منظور مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین به بخش خصوصی واگذار شد.

جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه مرمت و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در حالی از سوی صندق احیا پیگیری و محقق شده است که به دلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، سرمایه گذاران با چالش های متعددی مواجه هستند. این مهم نشان می دهد در صورت ایجاد زیرساخت های مناسب، می توان اعتماد مردم را جلب کرده و کارهای بزرگی با مشارکت آنها رقم زد.1399/12/23

کلید واژه: