امروز سه شنبه 25 خرداد 1400      
با تصویب کمیسیون مزایدات، سرمایه گذاران تا 15 فروردین 1400 فرصت دارند
تمدید فراخوان واگذاری حق بهره برداری 25 بنای تاریخی فرهنگی
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با تصویب کمیسیون مزایدات، مهلت شرکت در فراخوان عمومی واگذاری مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین 25 مجموعه تاریخی و فرهنگی را 15 فروردین 1400 تمدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با تصویب کمیسیون مزایده های صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مهلت شرکت در مزایده 25 بنای تاریخی تا ساعت 16روز یکشنبه 15 فروردین 1400 تمدید شد.


این بناها شامل: خانه امیر پرویز (تبریز) با کاربری فرهنگی - آموزشی (موزه صدا با کاربری آموزشی با حفظ کاربری موجود)، خانه پروین اعتصامی(تبریز) با کاربری فرهنگی- هنری، خانه علوی (تبریز) با کاربری فرهنگی آموزشی (موزه همراه با آموزشگاه سفال با حفظ کاربری موجود ( ، عصارخانه شیخ (جماله) 3 دانگ (اصفهان) با کاربری فرهنگی کارگاه صنعتی (عصارخانه ) - پذیرایی ) شربتخانه)، باغ برج علی اکبری (گلپایگان) با کاربری اقامتی-پذیرایی تفریحی-ورزشی، حمام حاج رئیس (تربت حیدریه) با کاربری پذیرایی درمانی - بهداشتی (حمام ایرانی)، رباط کامه (تربت حیدریه) با کاربری اقامتی-پذیرایی، کاروانسرای یونسی (بجستان، خراسان رضوی) با کاربری اقامتی-قوم گردی، کاروانسرای آهنگ (بجستان، خراسان رضوی) با کاربری خدمات پذیرایی، کاروانسرای مزینان (داورزن، خراسان رضوی) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی، رباط سنگ بست (فریمان، خراسان رضوی) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی(مجتمع گردشگری بین راهی)، خانه طلوعی فر (دزفول) با کاربری فرهنگی-هنری پذیرایی-تجاری، خانه حشمت اللشکر(سمنان) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی، کاروانسرای شاه عباسی (دامغان) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی، باغ خالصه بمپور (ایرانشهر، سیستان و بلوچستان) با کاربری اقامتی-پذیرایی فرهنگی-هنری (به منظور کوشک باغ)، قلعه حیدر آباد (خاش، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی، قلعه کنت (سراوان، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی، خانه خطیبی و خانه زینعلی و اسدی (قزوین) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی، حمام اروج (رامیان، گلستان) با کاربری بهداشتی درمانی(حمام ایرانی) پذیرایی، کاروانسراهای قزلق، دیمه لو و رباط سفید (جنگل های هیرکانی، گلستان) با کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی (مجتمع گردشگری بین راهی) محور تاریخی طبیعی جنگلهای هیرکانی، خانه عبادی (آمل) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی، خانه قریشی (آمل) با کاربریاقامتی-پذیرایی، خانه آشتیانی (آشتیان، مرکزی) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی، کاروانسرای دولت آباد (دولت آباد، مرکزی) با کاربری اقامتی (مجتمع گردشگری بین راهی) و حمام ارامنه (همدان) با کاربری فرهنگی-پذیرایی (شربتخانه) است.


واجدین صلاحیت و درخواست کنندگان می توانند حداکثر تا یک شنبه 15 فروردین 1400 اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت‌مسعودیه، ساختمان صندوق احیا و شماره تلفن 17-33992016-021 یا پایگاه اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت نموده و مدارک مربوطه را تکمیل و نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه اقدام نموده و رسید دریافت نمایند .


جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است .1399/12/20

کلید واژه:#صندوق_احیا #بناهای_تاریخی #مرمت #میراث_فرهنگی #فراخوان_عمومی #سرمایه گذاری