امروز سه شنبه 25 خرداد 1400      
برگزاری نشست فراخوان عمومی واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی
نشست فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به منظور مرمت و احیاء، با حضور اعضای رسمی کمیسیون مزایده، نماینده سازمان بازرسی کشور و نماینده بازرسی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در پی فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری مدت معین بناهای تاریخی فرهنگی به بخش خصوصی(ششم و نهم اسفند)، جهت مرمت و احیاء، صبح امروز 20 بهمن 99 پاکت های الف و ب ارسالی از سوی متقاضیان به دبیرخانه فراخوان در نشست کمیسیون مزایدات صندوق احیاء بازگشایی شد .

بر این اساس تقاضای سرمایه گذاری در چهار بنای تاریخی شامل: حمام خسرو آقا (اصفهان) با کاربری فرهنگی- پذیرایی (محدود)، خانه های فاضلی (ایرانشهر، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی- هنری-موزه-پذیرایی، خانه کشفی (خرم آباد) با کاربری فرهنگی-پذیرایی و خانه پیرمرادی (سنندج) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی به تایید کمیسیون مزایدات رسید .

گفتنی است تاریخ گشایش پاکت «ج » روز شنبه مورخ 12/23/ 1399 رأس ساعت 8:30 صبح در محل دفتر مرکزی صندوق احیا تشکیل و برندگان نهایی فراخوان اعلام می گردد .1399/12/20

کلید واژه: