امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398      
در حکمی از سوی دکتر مونسان
مدیرعامل صندوق احیا منصوب شد
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حکمی، هادی میرزایی را به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در متن حکم دکتر علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، خطاب به هادی میرزایی آمده است:

«به استناد مواد 8 و 10 اساسنامه صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و صورت‌جلسه هیئت‌امنای صندوق به تاریخ 1398/03/18 و با توجه به تجربیات جناب‌عالی، به‌موجب این ابلاغ به‌سمت "مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی" منصوب می‌شوید.

تدوین سیاست‌های اجرایی، اقتصادی، فنی، مالی، حمایتی و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف و وظایف قانونی صندوق، جلب همکاری و مشارکت بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی داخلی و خارجی و جوامع محلی در امر توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف، احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن و بافت‌های تاریخی و فرهنگی قابل احیا با تأکید بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی، شناسایی، تفکیک و طبقه‌بندی بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی قابل احیا، تدوین شاخص‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تعیین کاربری بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، پایش و ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح‌های مرمت و احیا و بهره‌برداری از اماکن و بافت‌های تاریخی، همکاری و هماهنگی با معاونت میراث‌فرهنگی و پژوهشگاه سازمان و سایر حوزه‌های درون‌سازمانی، از اهم شاخصه‌هایی است که انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و سامان‌دهی مناسب و بهره‌گیری از توان کارشناسان و صاحب‌نظران و تعامل و همکاری مستمر با حوزه‌های ذی‌ربط درون و برون‌سازمانی شاهد تحول مثبت در کارکردهای صندوق و تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان باشیم.1398/4/30

کلید واژه: