امروز سه شنبه 23 مهر 1398      
با تشکیل جلسه کمیسیون مزایدات صندوق احیاء:
برندگان مزایده 3 بنای تاریخی مشخص شدند
با گشایش پاکت های «ج » 3 بنای تاریخی در کمیسیون مزایدات صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، برندگان مزایده سه بنای عمارت ملک بوشهر، حمام خان شهر سنندج استان کردستان و خانه شادمان یزد مشخص شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، محمد امین صفایی برنده مزایده عمارت ملک بوشهر با کاربری فرهنگی- اقامتی- پذیرایی ، دانیال خیرآبادی برنده حمام خان سنندج استان کردستان با کاربری خدماتی- فرهنگی- پذیرایی و علی عندلیب برنده خانه شادمان یزد با کاربری فرهنگی - اقامتی- پذیرایی شدند .

برندگان مزایده بعد از طی مراحل قانونی و تائید صلاحیت فنی می توانند بناهای تاریخی یاد شده را برای شروع عملیات مرمت و احیا در اختیار بگیرند .1397/12/20

کلید واژه: