امروز سه شنبه 23 مهر 1398      
پاکت «الف و ب» مزایده 3 بنای تاریخی گشوده شد
پاکت های «الف و ب» 3 بنای تاریخی در کمیسیون مزایدات صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، گشوده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با تشکیل جلسه کمیسیون مزایدات صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، پاکت های «الف و ب» مزایده های عمارت ملک بوشهر با کاربری فرهنگی- اقامتی- پذیرایی، حمام خان سنندج استان کردستان با کاربری خدماتی- فرهنگی- پذیرایی و خانه شادمان یزد با کاربری فرهنگی - اقامتی- پذیرایی گشوده شد .

گشایش پاکت «ج »3 بنای یاد شده، روز دوشنبه مورخ 13/12/97 راس ساعت 12 در محل دفتر مرکزی صندوق انجام خواهد شد و برندگان نهایی در این تاریخ اعلام می شوند .1397/12/11

کلید واژه: