امروز سه شنبه 6 خرداد 1399      
در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء، انجام شد:
گشایش پاکت های «الف و ب» آخرین بناهای به مزایده گذاشته شده صندوق احیاء
کمیسیون مزایده های صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی ظهر امروز به منظور بررسی پاکت های «الف و ب» 2 بنای تاریخی به مزایده گذاشته شده این صندوق تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در این جلسه پاکتهای «الف و ب» ارسالی شرکت کنندگان مزایده سوییت های جدید الاحداث باغ پهلوان پور و بنای حجت آباد وزیر استان یزد توسط کمیسیون مزایده مورد بررسی قرار گرفت.

سوییت های جدید الاحداث باغ پهلوان پور یزد با کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی به مزایده گذاشته شده و هزینه مرمت آن 500 میلیون تومان است. مدت زمان مرمت این بنا 2 ماه بوده و قرار داد آن 10 سال تعیین شده است.

مجموعه حجت آباد وزیر مهریز با کاربری خدماتی، رفاهی به مزایده گذاشته شده و هزینه مرمت آن 4 میلیارد تومان است. مدت زمان مرمت این بنا 24 ماه بوده و قرار داد آن 25 سال تعیین شده است.


1397/10/9

کلید واژه: