امروز پنجشنبه 12 تير 1399      
صندوق احیاء با شهرداری بجنورد تفاهمنامه توسعه همکاری امضا خواهد کرد
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی با اعضای شورای شهر و شهردار بجنورد دیدار و گفت و گو کرد و در این نشست مقرر شد پیش نویس توسعه همکاریها میان طرفین هر چه زودتر تهیه شود.

به گزارش صابتا، پرهام جانفشان در این دیدار با اشاره به نقش بناهای تاریخی احیاء شده در توسعه گردشگری شهرها، گفت: امروز اهمیت گردشگری مسئلهایی غیر قابل انکار است و اگر قرار است بجنورد در زمینه گردشگری به عنوان یک مقصد پربازدید شناخته شود، باید به دنبال ویژگیهای خاص برای این شهر همچون احیاء بناهای تاریخی باشیم.
وی با تأکید بر حمایت صندوق احیاء بناهای تاریخی از سرمایه گذارای بخش خصوصی در مرمت و بهره برداری ابنیه دارای قابل واگذاری این شهر، تصریح کرد: اگر ویژگیهای حائز اهمیتی همچون تأسیسات و زیرساخت های گردشگری در بجنورد را بتوان گسترش و ارتقاء داد، این شهر می تواند به عنوان «شهر گردشگر» معرفی شود.
جانفشان، تصریح کرد: گردشگرانی که در ایران حضور مییابند به دنبال دیدن شرایط متفاوت با آنچه تاکنون دیدهاند هستند و هدفشان از ورود به کشورمان آشنایی با فرهنگ و خرده فرهنگها و نمادهای بصری آنها یعنی بناهای تاریخی و تجربه حضور و اقامت در چنین فضاهایی است.
مدیرعامل صندوق احیاء بناهای تاریخی، افزود: صندوق احیاء در فرصت های سرمایه گذاری خود نگاهی جدی به بجنورد خواهد داشت و امیدواریم در قالب گسترش همکاریها با مدیریت شهری مرکز استان خراسان شمالی، بتوانیم اتفاقات خوبی را زمینه یاد شده رقم بزینم.
در ادامه این نشست روح الله براتیان شهردار بجنورد، گفت: حضور مدیرعامل صندوق احیاء در شهر بجنورد فرصت مناسبی برای توسعه همکاری ها است، توسعه همکاریهایی که یقیناً اثرات مثبت آن برای شهر بجنورد ملموس خواهد بود.
وی، خاطر نشان کرد: نگاه ما به توسعه شهری نگاهی فرابخشی است و از ظرفیتهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجنورد در این نگاه جایگاه ویژه ایی دارد.
براتیان، افزود: هم اکنون همکاری های خوبی میان شهرداری بجنورد و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی وجود دارد که در اختیار قرار گرفتن عمارت مفخم توسط این اداره کل نتیجه این همکاری های میان بخشی است.
همچنین در ادامه این دیدار ابراهیم امانی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بجنورد، گفت: توسعه گردشگری بجنورد نیاز به اقدامات اثربخش دارد و ما با اتکا به داشتههای فرهنگی خود می توانیم به این مهم هر چه زودتر دست یابیم.
وی، افزود: حضور مدیرعامل صندوق احیاء می تواند فصل جدیدی برای احیاء بناهای تاریخی بجنورد با مشارکت مردمی باشد.
گفتنی است، در پایان این دیدار مقرر شد پیش نویس تفاهمنامه توسعه همکاریها میان صندوق احیاء و شهرداری بجنورد به زودی تهیه شود.

1397/9/29

کلید واژه: