امروز سه شنبه 6 خرداد 1399      
چهار بنای تاریخی توسط صندوق احیاء بناهای تاریخی به مزایده گذاشته شد
صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، چهار بنای تاریخی را در استان های آذربایجان شرقی، گلستان،کرمانشاه و یزد به مزایده گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در تازه­ترین دور از مزایده واگذاری بناهای تاریخی، کاروانسرای گویجه بئل هریس استان آذربایجان شرقی، کاخ خوش ییلاق آزادشهر گلستان، خانه زرشکیان کرمانشاه، خانه حیرانی یزد را به مزایده گذاشت .

كليه واجدين صلاحيت و درخواست‌كنندگان، حداکثر ظرف مدت10روز از تاريخ نشر آگهي حداکثر تا تاريخ 12/10/97 اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان عمارت مسعودیه ساختمان صندوق احیاء به شماره تلفن 33992016-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احياء و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دريافت کنند.

متقاضيان جهت دريافت حضوری اسناد مزايده، باید نماينده خود را كتباً به دبيرخانه مذكور معرفي کنند .

شرکت‌کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداکثر تا ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 26/10/97 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه داده و رسید دریافت کنند .

تاريخ گشايش پاکت الف و ب روز یکشنبه مورخ 30/10/97 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان عمارت مسعودیه ساختمان صندوق احیاء خواهد بود .

تاریخ گشایش پاکت «ج» روز یکشنبه مورخ 7/11/97 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان عمارت مسعودیه ساختمان صندوق احیاء است.

آگهی رسمی این مزایده های امروز وفردا در روزنامه فرهیختگان انتشار یافته و خواهد یافت، همچنین متقاضیان می­توانند اطلاعات بیشتر را از طریق سایت chre.ir دریافت کنند.
1397/9/28

کلید واژه:مزایده صندوق احیاء