امروز دوشنبه 1 مهر 1398      
مدیرعامل صندوق احیاء با رئیس انجمن های دوستی ایران و سایر کشورها دیدار کرد
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با رئیس انجمن های دوستی ایران و سایر کشورها امروزدیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پرهام جانفشان در این دیدار به نقش تأثیر­گذار انجمن های غیر دولتی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: امروزه در تمام دنیا استفاده از ظرفیت های  ngo  ها در کنار دولت ها راهکاری مناسبی برای ایفای نقش در پیش برد اهداف دولت ها داشته است.

جانفشان گفت: در موضوع مهم احیاء بناهای تاریخی که اکنون می تواند چرخه اقتصاد را در حوزه گردشگری فعال نماید همیشه نگاه این صندوق به سرمایه گذاری در کنار مسائل فرهنگی معطوف شده است و باید توازن بین سرمایه گذاری و حوزه فرهنگی در واگذاری بهره برداری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه بین المللی نیز نقش انجمن های دوستی  تاثیرگذار است  و در همین راستا این تشکل ها می توانند راهگشای روابط بین دولت های به منظور جذب سرمایه گذار باشند و درکنار سرمایه گذاری با استفاده از ارتباط بین فرهنگ و تاریخ، آوازه ی تاریخ ایران اسلامی را به سایر کشور ها منتقل نمایند.

جانفشان با تاکید بر اینکه صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی آمادگی همکاری های مشترک در چارچوب قانون به منظور جذب سرمایه گذار خارجی برای فعالیت های مشترک در حوزه احیاء بناهای تاریخی است گفت:  بسیاری از گردشگرانی که به ایران سفر می کنند شیفته بناهای تاریخی و هویت فرهنگی این مرز و بوم هستند. از این رو هدف اصلی این صندوق، احیاء ابنیه تاریخی است.

سید رضا سیدان؛ رییس انجمن های دوستی ایران و سایر کشورها نیز در این دیدار گفت: انجمن های دوستی می توانند در شرایط کنونی راهگشای وضعیت امروزی باشند.

وی با اشاره به اینکه این  NGO   ها به عنوان تشکل های غیر دولتی می توانند در کنار دولت سیاست های جمهوری اسلامی ایران را درحوزه سرمایه گذاری و فرهنگی اجرایی نمایند.

 در پایان هر دو نفر با تاکید بر همکاری های مشترک فی مابین صندوق احیاء و انجمن های دوستی خاطرنشان کردند ادامه این همکاری با تعریف سازو کارهای مشخص می تواند مسیر جدید را برای احیاء بناهای تاریخی ایران بگشاید.


1397/9/12

کلید واژه: