امروز سه شنبه 6 خرداد 1399      
صندوق احیاء بناهای تاریخی با کمیسیون ملی یونسکو ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند
صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو ایران با یکدیگر تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش صابتا، مراسم امضای این تفاهمنامه ظهر امروز با حضور پرهام جانفشان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء و بهره برداری ازبناهای تاریخی و فرهنگی، حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران، نصرت الله تاجیک عضو هیئت مدیره صندوق احیاء، سعید اسلامی دیگر عضو هیئت مدیره صندوق احیاء، نادر زینالی مدیر توسعه مدیریت و سید امین صانعی مهری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این صندوق وجواد صباغ معاون اجرایی کمیسیون ملی یونسکو ایران به امضای طرفین رسید.

مدیرعامل صندوق احیاء بناهای تاریخی در این مراسم، با ارائه توضیحاتی در مورد روند فعالیت های صندوق متبوع خود، افزود: «تلاش داشته ایم در دوره جدید فعالیت های صندوق احیاء علاوه بر اقدامات مربوط به حوزه سرمایه گذاری در بناهای تاریخی، توسعه فرهنگی را نیز به صورت توأمان مدنظر قرار دهیم.»

جانفشان با اشاره به برگزاری رویداد های فرهنگی صندوق احیاء در استان های مختلف کشور با محوریت بناهای تاریخی، افزود: «معتقدیم فعالیت در حوزه زیرساخت ها نیازمند پیوست فرهنگی نیزهستو به همین منظور علاوه بر برگزاری رویداد های یاد شده، آکادمی صندوق نیز با هدف گسترش حوزه تحقیق، توسعه و ترویج راه اندازی شده است.»

مدیرعامل صندوق احیاء با اشاره به اینکه بناهای دارای قدمت، حافظه تاریخی شهرها و کشورها هستند، تصریح کرد: «صندوق احیاء بناهای شایان توجهی در استان های سراسر کشور دارد و امضای تفاهمنامه با یونسکو گامی ارزنده برای توسعه فرهنگی و شناساندن این بناها در عرصه بین المللی خواهد بود.»

در ادامه این مراسم دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، با اشاره به آشنایی خود با فعالیت های صندوق احیاء، همکاری با این صندوق را عاملی برای پیشبرد اهداف فرهنگی مدنظر یونسکو خواند و گفت: «بناهای تاریخی ایران مجموعه کم نظیری از هنر و ذوق هستند که می توانند به عنوان یک نماد از فرهنگ ایرانی در عرصه بین المللی شناسانده شوند.»

ایوبی با اشاره به اینکه مصرف کالاهای داخلی در بناهای ایرانی ترکیبی شایسته خواهد داشت، افزود: «وقتی بنای ایرانی به صنایع دستی کشورمان مزین شوند نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت و این نگاه زیست بوم ایرانی را ترویج خواهد داد.»

در بند نخست این تفاهمنامهآمده است که طرفیـن به منظور معرفی ظرفیت هـای صندوق احیاء، در سطوح منطقه ای و بین المللــی و اطلاع رســانی بـرای معرفـی فرصت های سرمایه گذاری و شناسایی و جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه احیاء و بهره برداری بناهای تاریخی و همچنین استفاده از ظرفیت های نشریات داخلی و خارجی به منظور تبیین فعالیت های یکدیگر در امر حفاظت و احیاء بناهای تاریخی مشارکت خواهند کرد .

همچنین مقرر شده است طرفین نسبت به برگزاری گردهمایی ها، سمینارها و تهیه مصادیق ترویجی احیاء اماکن و بافت های تاریخی به منظور معرفی مزیت ها و قابلیت های این حوزه در زمینه گردشگری اقدامکنند و همچنین در برگزاری نمایشگاه ها و بازدید های علمی و سخنرانی ها مشارکت کنند.

همکاری و هماهنگیبرای شناسایی اماکن تاریخی و فرهنگی واجد ارزش راهبری و هدایت به سمت تعیین کاربری متناسب با هدف جذب سرمایه گذار خارجی برای احیاء و بهره ب رداری با بهره گیری از قابلیت های قانونیاز دیگر بند های این تفاهمنامه است.

همچنین طبق این تفاهمنامه مقرر شد، طرفین به منظور اشاعه دانش و توانمندی متخصصین حفاظت از ابنیه تاریخی و فرهنگی در زمینه احیاء و بهره برداری مجدد از این اماکن در داخل و خارج از جمهوری اسلامی ایران مشارکت و همکاری های لازم جهت برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مرمت، احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به صندوق انجام خواهند داد تا صندوق بتواند نسبت به برگزاری این رویداد در داخل کشور و جهت آموزش نیروهای متخصص کشورهای حوزه نفوذ این تفاهم نامه اقدام کند .

استفاده از ظرفیـت های کمیسیون ملی یونسکو در تعامل باهمتاهای خود در سایر کشور ها به منظور معـرفی ظرفیت هـای طـرف اول در حـوزه احـیاء و سرمایه گذاری در بناهای تاریخی و انتقال تجربیات فنی از دیگر بند های این تفاهمنامه است.1397/8/23

کلید واژه: