امروز يکشنبه 5 خرداد 1398      
توسط صندوق احیاء بناهای تاریخی:
8بنای تاریخی در5 استان کشور به مزایده گذاشته شد
صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، 8 بنای تاریخی در 5 استان کشور را به مزایده گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در این دور از مزایده واگذاری بناهای تاریخی کاروانسرای گویجه بئل هریس و کاروانسرای جانانلو کلیبر استان آذربایجان شرقی، کاخ خوش ییلاق آزادشهر گلستان، رباط شریف آباد مشهد و رباط سنگ بست فریمان استان خراسان رضوی، خانه زرشکیان کرمانشاه، خانه کاشفی و حیرانی یزد را به مزایده گذاشته شده اند .

بر این اساس متقاضیان شرکت در این مزایده، ظرف مدت10روز از تاريخ نشر آگهي حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 97/5/14 مهلت دارند اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان عمارت مسعودیه ساختمان صندوق احیاء تلفن 33992016-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احياء و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دريافت نمايند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي‌بايست نماينده خود را كتباً به دبيرخانه مذكور معرفي نمايند .

شرکت‌کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداکثر تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 27/5/97 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.

تاريخ گشايش پاکت الف و ب روز یکشنبه مورخ97/5/28 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی صندوق احياء به نشاني: تهران- خیابان جمهوری-نرسیده به میدان بهارستان- خیابان ملت- تقاطع خیابان اکباتان عمارت تاریخی مسعودیه ساختمان صندوق احیاء خواهد بود .

تاریخ گشایش پاکت "ج" روز سه شنبه مورخ 97/6/6 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی صندوق احياء به نشاني: تهران- خیابان جمهوری-نرسیده به میدان بهارستان- خیابان ملت- تقاطع خیابان اکباتان عمارت تاریخی مسعودیه ساختمان صندوق احیاء می باشد.

آگهی رسمی این مزایده های امروز وفردا در روزنامه توریسم انتشار یافته و خواهد یافت، همچنین متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتر را از طریق سایت chre.ir دریافت کنند .1397/5/2

کلید واژه: