امروز چهارشنبه 26 تير 1398      
صندوق احیاء «ایزو» دریافت می­کند
در چهل و هفتمین نشست شورای مدیران صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی دریافت گواهینامه ایزو 9001، ایزو 14001 و OHSAS 18001 توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند . 

از مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است، تفکرسیستمی و رویکرد فرآیند است. این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند، ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد .

همچنین استاندارد ایزو 14001 و OHSAS 18001 پس از استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) از شناخته شده ­ ترین و کاربردی ترین استانداردهای مدیریتی بین المللی در ایران هستند و بسیاری از سازمان ها جهت ارتقاء سطح عملکردی خود ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو 9001، به پیاده سازی الزامات ایزو 14001 و OHSAS 18001 نیز بپردازند .
1397/3/23

کلید واژه: