امروز پنجشنبه 4 بهمن 1397      
با تکمیل عملیات مرمت انجام می شود:
بهره برداری از حمام سالار زنجان همزمان با آغاز سال جدید
در بازدید گروه فنی صندوق احیاء از حمام سالار زنجان که با همراهی نمایندگان بهره بردار این مجموعه و ناظران استانی انجام شد، بر لزوم تکمیل عملیات مرمت این حمام تاریخی و آغاز بهره برداری از آن در سال جدید تأکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در جریان این بازدید که با حضور فرشید عبدالهی رئیس اداره فنی و مهندسی صندوق احیاء، الهه کاهیدی کارشناس فنی وناظر ستادی و فاطمه با وفا کارشناس سرمایه گذاری و بهره برداری از اماکن تاریخی، نماینده کانون اتومبیلرانی و جهانگردی (شرکت بهره بردار) و ابراهیم محمدی ناظر استانی انجام شد، ضمن هماهنگی های به عمل آمده به منظور تسریع در انجام مرمت های تکمیلی بنا، بر راه اندازی و بهره برداری از حمام سالار زنجان تا آغاز سال جدید تأکید شد.

حمام سالار بنایی تاریخی و زیبا متعلق به دوره قاجاریه بوده که در جوار گنبد معروف الجایتو در شهر تاریخی سلطانیه زنجان واقع شده است

این بنا ازجمله بناهای تاریخی استان زنجان است که شبیه به همه حمام‌های ایرانی کاملاً در زیر زمین ساخته شده و شامل تمام عناصر اصلی تشکیل‌دهنده حمام ایرانی از قبیل گرمخانه، میاندر، سر بینه، تون و خزینه است .

بانی حمام سالار شخصی به نام سیف علی خان کلانتری معروف به سالارخان بود و ساخت این بنا که در اواخر دوره قاجار و در سال 1293 ه.ش. انجام شده است، قریب به یک سال طول کشید .

فضاهای اصلی حمام سالار در زمان فعالیت خود شامل ورودی خزینه و تون بوده است و فضاهای فرعی وابسته به گرمخانه، همچون مبال، گرمخانه و میاندر فضای چاه آب و حوضچه تقسیم سوخت است .

نحوه پاسخگویی حمام به شرایط اقلیمی و عملکرد داخلی با توجه به میزان پایین بودن دما و شدت سرما در منطقه سلطانیه، وجود دیوارهای قطور و جرزهای سنگی از اتلاف و از بین رفتن گرما جلوگیری می‌کرد .1396/10/24

کلید واژه: