امروز پنجشنبه 4 بهمن 1397      
با حضور کارشناس فنی صندوق احیاء:
روند اجرایی مرمت بناهای واگذار شده صندوق احیاء در خوزستان بررسی شد
روند اجرایی مرمت کاروانسرای افضل و خانه های مستوفی، ماپار و محسنی استان خوزستان از جمله بناهای واگذار شده صندوق احیاء به بخش خصوصی در استان خوزستان، با حضور کارشناس فنی این صندوق بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مجتبی چناری در جریان بازدید از ابنیه تاریخی واگذار شده صندوق احیاء در استان خوزستان، گفت: هم اکنون در کاروانسرای افضل کارگاه فعال است و در جبهه شمالی کاروانسرا فضاها، در حال مرمت و بازسازی با پیشرفت مناسب در مقایسه با شروع عملیات اجرایی مرمت، هستند.

وی در همین راستا افزود: خانه مستوفی این استان نیز در قسمت های طاق و بام سازی عملیات مرمت را شاهد بوده که با پیشرفت 80 درصدی این عملیات، قسمت های مربوطه به زودی به تکمیل می شوند.

چناری همچنین افزود: در جریان این بازدید ها از خانه های ماپار و محسنی استان خوزستان نیز بازدید به عمل آمد.1396/10/23

کلید واژه: