امروز دوشنبه 30 مهر 1397      
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، تصریح کرد:
برگزاری رویداد های فرهنگی در بناهای تاریخی بستری مناسب برای رشد گردشگر
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با تأکید بر اینکه اقامت و حضور در بناهای تاریخی ایران ذائقه گردشگر خارجی است، خاطرنشان کرد: برگزاری رویداد های فرهنگی در بناهای تاریخی بستری مناسب برای رشد ورود گردشگر است که به عنوان مثال در خانه حیرانی از بناهای صندوق احیاء، شاهنامه خوانی را به زبان انگلیسی و در قالب هنر های نمایشی به گردشگران خارجی ارائه شد که مورد استقبال ویژه آن ها قرار گرفت.

فاطمه دانش یزدی، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با تأکید بر اینکه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد یک تجربه موفق برای کشور، محسوب می شود، افزود: در ثبت جهانی این بافت تقریبا 700 هکتاری

جدای از عناصر کالبدی که ویژگی خاص معماری یزد است، بحث فرهنگ و زنده بودن بافت تاریخی نیز یکی از معیارهایی حائز اهمیت در پرونده ثبت جهانی بود.

وی با بیان اینکه در احیاء بناهای تاریخی باید به مقوله زنده بودن بنا و جاری بودن زندگی و فرهنگ در آن اهتمام ویژه داشت، ادامه داد: عرضه فرهنگ بومی و وجود زندگی ساری و جاری در بافت های تاریخی متفاوت با نگاه تجاری و اقتصادی به آن ها است.

دانش یزدی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف مالکیت بناهای تاریخی که رها شده است، گام مهمی در پیشبرد اهداف احیاء بناهای تاریخ است، افزود: در بافت تاریخی تنها اعطای کاربری اقامتی و پذیرایی پاسخگو نیست و ما باید کاربری های فرهنگی را انتخاب کنیم که به بافت هایمان هویت مضاعف بدهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، تصریح کرد: شیوه صندوق احیاء رویکرد تازه ایی است که در بدنه سازمان میراث فرهنگی نیز دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر رویکردمان در زمینه احیاء بناهای تاریخی رویکرد اقتصادی و تجاری صرف باشد، با فضاهایی روبرو خواهیم بود که 10 سال آینده از افراد بومی و روح زندگی خالی خواهد شد، تصریح کرد: تعیین کاربری ما در بافت های تاریخی باید بر اساس یک نوع نیاز سنجی انجام پذیرد و با توجه به مقتضیات بافت های تاریخی مکان های نظیر خانه سلامت و خانه صنایع دستی ونظایر آن نیز می توان متضمن پویایی بافت تاریخی باشد.

دانش یزدی، در همین راستا افزود: امروز با مجموعه اقداماتی که در حوزه احیاء انجام شده رویکرد بسیاری از مالکان تغییر کرده و هم اکنون افزایش قابل توجه جذب توریست و درآمدهای اقتصادی مالکان را ترغیب کرده که نسبت به قراردادن مرمت ابنیه خود در فرآیند احیاء اقدام نمایند.

وی با تأکید بر اینکه اقامت و حضور در بناهای تاریخی ایران ذائقه گردشگر خارجی است، خاطرنشان کرد:

تریتب دادن رویداد های فرهنگی در بناهای تاریخی و برپایی نمایشگاه های صنایع دستی و جشنواره های بومی یکی از بستر های مناسب برای رشد ورود گردشگر است که به طور نمونه ما در خانه حیرانی شاهنامه خوانی را به زبان انگلیسی و در قالب هنر های نمایشی به گردشگران خارجی ارائه کردیم که مورد استقبال ویژه آن ها قرار گرفت.1396/8/24

کلید واژه: