امروز دوشنبه 30 مهر 1397      
بازدید کارشناس فنی صندوق احیاء از عملیات مرمت کاخ شهرستانک البرز
کارشناس فنی صندوق احیاء از روند عملیات اجرایی مرمت کاخ شهرستانک استان البرز که از اواخر شهریورماه سال جاری آغاز شده بود، بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، بابک سیدی کارشناس فنی صندوق احیاء در جریان بازدید ادواری از کاخ شهرستانک، بنای واگذار شده این صندوق، از ادامه عملیات اجرایی مرمت بنای یاد شده خبر داد و اعلام داشت که هم اکنون مرمت در بخش اندرونی بنا، دیوار سنگی و طاق های آجری در حال انجام است.

وی همچنین در ادامه، افزود: عملیات تثبیت دیوارهای سنگی و پوشش فوقانی دیوارها با توجه به نزدیک شدن به فصول سرد سال هم اکنون در این بنای تاریخی توسط سرمایه گذار در حال انجام است و مذاکراتی باوی به منظور تکمیل مسیر دسترسی و انشعاب برق صورت پذیرفته است.

مبلغ تعیین شده برای آماده سازی و احیاء این بنا 8 میلیارد تومان بوده و پیش از این آغاز عملیات اجرایی مرمت این بنای تاریخی طرح مصوب شورای فنی توسط صندوق احیاء به سرمایه گذار بخش خصوصی جهت اجرا ابلاغ شده است .

مشاور این بنا بالغ بر یک سال جهت تهیه طرح مرمت و احیاء کاخ شهرستانک فعالیت کرده و مطالعات آسیب شناسی و طرح مرمت و احیاء این بنا نیز طی ماه های گذشته در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء با حضور نمایندگان میراث فرهنگی استان البرز به تصویب رسیده است .

مدت زمان انجام عملیات اجرایی مرمت و احیاء این پروژه بر اساس نظر هیئت سه نفره کارشناس رسمی دادگستری سه سال تعیین شده است. موقعیت قرار گرفتن این پروژه و حجم آسیب های وارده در گذر زمان، نیازمند زمان و دقت بالا در فرآیند مداخلات مرمتی را دارد .

در همین راستا باید افزود: صندوق احیاء با توان کارشناسی و مشاوران خبره که توسط سرمایه گذار جهت انجام مرمت این بنا مشخص کرده در حال پیگیری مراحل مرمتی این بنا است .

کاخ شهرستانک در سال ۱۲۹۵ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه در دره گل کیله شهرستانک یکی از روستاهای توابع شهرستان کرج در جاده چالوس بنا شد و تنها راه ارتباطی آن جاده چالوس ــ کرج است.


 1396/8/20

کلید واژه: