امروز دوشنبه 30 مهر 1397      
/بناهای قابل واگذاری صندوق احیاء در عرصه شناخت/
خانه اسدی، بنایی تاریخی با تناسبات معماری خانه های سنگی قزوین
خانه اسدی از جمله بناهای قابل واگذاری صندوق احیاء، با تناسبات معماری خانه­ های سنگی قزوین است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، خانه تاریخی اسدی از بناهای تاریخی متعلق به دوره قاجار است که با شماره ۳۷۹۶ در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

این بنا متعلق به یکی از تجار بزرگ شهر قزوین، به نام حاج علی اصغر اسدی بوده است و از دو حیاط مجزا با تناسبات مستطیل و نگینی تشکیل شده و ۵۰۲ متر مربع عرصه و ۶۵۰ متر مربع اعیانی دارد .

هشتی ورودی آن مزین به رسمی بندی است و فضاهای خانه تناسبات معماری خانه های سنگی قزوین را دارا می باشد .

از تزیینات بنا می توان به سردر ورودی، گچبری در نمای داخلی و گچبری رنگی دور قاب آیینه اتاق ها، اورسی های چوبی، رسمی بندی و آجرکاری های تزیینی در نما اشاره کرد .

این خانه دسردر ورودی خانه اسدی که در خیابان مولوی محله آقا معصوم قرار دارد دارای نمای آجری و تزیینات آجرکاری است که آن را از خانه های مجاور متمایز می سازد .

سه ردیف قوس هلالی در بالا و پایین نما دیده می شود که ورودی اصلی در میان قوس مرکزی واقع است و در دو سوی ورودی پیر نشین ها قرار دارند .

در قاب های قوسی شکل ردیف بالای نما ، کتیبه ای آجری با نوشتار : بسم ا الرحمن الرحیم در میانه‌ به چشم می خورد و در میانه‌ی دو قاب مجاور آن قاب های دایره ای شکل مرسوم قاجار(پنجره های کور) قرار گرفته است.1396/8/15

کلید واژه: