امروز جمعه 1 تير 1397      
عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
برای احیاء بناهای تاریخی باید الگوسازی داخلی کنیم
عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد گفت: اگر شهرها و نمونه های موفق در احیاء بناهای تاریخی به صورت سیستماتیک تبلیغ و معرفی شوند، قطعا زمینه جذب سرمایه گذاری در بناهای تاریخی افزایش می یابد.

محمد‌رضا نقصان محمدی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: در اینکه احیاء بناهای تاریخی از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی و شهرسازی چه اهمیتی زیادی دارد شکی نیست و درباره آن تا کنون توضیحات زیادی داده شده اما چیزی که باید درباره آن بحث شود موضوع راهبرد ما برای چنین فعالیت هایی است.

این مدرس شهرسازی دانشگاه افزود: احیاء بناها و بافت های تاریخی در کنار مسایل فنی و هنری، نیازمند سرمایه و توجیه اقتصادی است و بنابراین باید در این خصوص راهبرد کارآمدی تعریف و تبیین شود.

وی ادامه داد: یکی از مناسب ترین کارهایی که می تواند در این بخش صورت بگیرد حرکت به سمت الگو سازی داخلی در بحث احیاء بناهای تاریخی و معرفی ظرفیت ها و موقعیت های ایجاد شده از این طریق است.

عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد تاکید کرد: اگر شهرها و نمونه های موفق در احیاء بناهای تاریخی به صورت سیستماتیک تبلیغ و معرفی شوند، قطعا زمینه جذب سرمایه گذاری در بناهای تاریخی افزایش می یابد.

محمد‌رضا نقصان محمدی گفت: در حال حاضر در حوزه بناهای تاریخی بیش از آنکه مشکل ما مشکل فنی برای احیاء باشد مشکل سرمایه گذاری است که باید این بخش به حرکت در بیاید. 

1396/4/25

کلید واژه: