امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
ثبت جهانی شهر ایرانی
عباس آخوندی* ۷۰۰ هکتار از بافت کهن یزد ثبت‌جهانی شد. این اتفاق که ازسوی جامعه جهانی دیده و ثبت شد مظهر تمدن ایران‌شهری، خرد و الگوی زیست ایرانیان است که توانسته هزاران سال تحولات اقلیمی و تاریخی را پشت‌سر بگذارد و زنده بماند.

درحالی‌که این اتفاق افتخار بزرگی برای ما ایرانیان است، تذکری نیز دارد .

آیا نحوه رویارویی ما با دنیای مدرن، بازتاب‌دهنده دوره‌ی تازه‌ای از تمدن و خرد ایران‌شهری است یا آنکه با فراموشی تاریخ و بی‌توجهی به اقلیم و به‌صرف اتکا به فناوری‌هایی که دانش جدید در اختیار ما گذاشته با شتاب به‌سمت یک انقطاع کامل به‌پیش می‌رویم؟

این یک تذکر ذهنی نیست، باید بدانیم که زوال و فروپاشی تمدن‌ها با رنج‌های انسانی فراوان همراه است. جنگ‌ها و نزاع‌های اجتماعی طولانی که در پیرامون شاهد آن هستیم، به‌هم‌ریختگی ساختار و سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی و شکاف و گسستی که در درون می‌بینیم، ویرانی محیط‌زیست، توسعه بیابان‌ها و فقر و ناکارآمدی اقتصادی ــ که آن را تجربه می‌کنیم ــ ازجمله آثار شناخته‌شده‌ در تجربه بشری به‌هنگام انحطاط تمدنی است .

لازم است یک بار دیگر به اندیشه و تمدن ایران‌ شهری بازگردیم و با بازخوانی آن تحت تأثیر تحولات جدید راهی به‌سوی روشنایی بیابیم .

دیروز در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری میزبان استاندار، شهردار، نماینده و سایر مقامات یزد بودیم. گزارش‌های زیادی ارائه شد و تصمیم‌هایی نیز گرفتیم ازجمله تهیه طرح بازآفرینی بافت تاریخی شهر یزد با توجه به ثبت جدید.

*وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت امناء صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی



1396/4/24

کلید واژه:عباس آخوندی، ثبت جهانی شهر یزد