امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
عضو هیئت رییسه مجلس، تأکید کرد:
ایجاد چرخه ماندگاری بناهای تاریخی با اقدامات صندوق احیاء
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اقدامات صندوق احیاء، چرخه ماندگاری بناهای تاریخی را ایجاد می­کند.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با اشاره به نقش مشارکت های مردمی در حفظ بناهای تاریخی، تصریح کرد: به دلیلی محدودیت منابع دولتی، صندوق احیاء بناهای تاریخی می تواند با حمایت از بخش خصوصی و ارتقاء بخشیدن به سرمایه های مردمی گام های موثری در زمینه حفظ میراث فرهنگی کشور بردارد.

وی ادامه داد: هر چه این صندوق، قدرتمندتر باشد و حمایت جدی تری از آن انجام شودکشور می تواند از ظرفیت های میراث فرهنگی فراموش شده استفاده کند و با احیاء آن ها اشتغالزایی و درآمد زایی کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: اقدامات صندوق احیاء، افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی را به همراه خواهد داشت و چرخه ای را ایجاد می کند تا زمینه ماندگاری این بناها ایجاد شود.

وی با اشاره به آثار فرهنگی احیاء بناهای تاریخی، تصریح کرد: جلوگیری از تهاجم فرهنگی، یک راهش حفظ و احیاء بناهای تاریخی و مدنیت قبلی ما و نشان دادن آن به جهانیان است.1396/4/21

کلید واژه: