امروز جمعه 1 تير 1397      
بررسی طرح مرمت 4 بنای تاریخی در شورای فنی- اقتصادی صندوق احیاء
در جلسه کمیته فنی شورای فنی- اقتصادی صندوق احیاء طرح مرمت کاخ شهرستانک کرج، باقری های گرگان، خانه محسنی بهبهان و خانه نظامیه تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، جلسه امروز (20/4/95) کمیته فنی شورای فنی- اقتصادی صندوق احیاء با بررسی پرونده های ابنیه تاریخی کاخ شهرستانک کرج، باقری های گرگان، خانه محسنی بهبهان و خانه نظامیه تهران تشکیل شد.

در این جلسه،در بحث کاخ شهرستانک جزئیات اجرای مرمت (پیش از این مداخلات فاز 1 بررسی و تصویب شده بود) و در مورد خانه نظامیه تهران بحث احیاء و لکه گذاری احیاء بررسی شد.

بررسی فاز 2 طرح مرمت و احیاء خانه محسنی بهبهان و طرح مرمت و احیاء خانه باقری های گرگان از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز کمیته فنی شورای یاد شده، انجام شد.

گفتنی است، اعضای شورای فنی- اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی شامل دکتر تشکری نیا، دکتر امامی، دکتر دولت آبادی، دکتر حجازی و مهندس میثاقیان به اضافه مسئولان صندوق احیاء متشکل از محمدرضا پوینده، ابوالفضل عبیدی، عباس پالیزبان و علی کاظمی، هستند.

این شورا با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شده و وظیفه بررسی و تصویب طرح های مرمت و احیاء بناهای واگذار شده صندوق احیاء را برعهده دارند.1396/4/20

کلید واژه: