امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
در قالب نشست مشترک مدیرعامل کانون جهانگردی، استاندار زنجان و مدیرعامل صندوق احیاء مطرح شد:
توسعه اقدامات راهبردی برای احیاء بناهای تاریخی زنجان
در قالب نشست مشترک مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، استاندار زنجان، مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری زنجان توسعه اقدامات راهبردی برای احیاء بناهای تاریخی زنجان مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا در نشست مشترک مرتضی حاجی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، اسدالله درویش امیری استاندار زنجان، محمدرضا پوینده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی ویحیی رحمتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان بر لزوم افزایش همکاری های مشترک در مورد احیاء بناهای تاریخی استان زنجان و لزوم هم افزایی بیشتر مجموعه های مرتبط، برای ارتقاء خدمات گردشگری در این ابنیه تاریخی تأکید شد.

در این نشست طرفین با اشاره بر لزوم توجه به اماکنی نظیر گنبد سلطانیه، مجموعه چلبی اوغلو ، مقبره ملا حسن کاشی و حمام سالار به عنوان یک مجموعه گردشگری، بر توسعه اقدامات راهبردی و خدمات رسانی مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی به این اماکن منحصر به فرد تاریخی تأکید شد.

در همین راستا استاندار زنجان ضمن اثربخش خواندن اقدامات صندوق احیاء در عرصه نجات بخشی بناهای تاریخی در سال های اخیر، به حمایت و ارائه کمک های لازم از سوی این استانداری به منظور واگذاری بنای تاریخی چلبی اوغلو به بخش خصوصی توسط صندوق احیاء نیز اشاره کرد.

آغاز بهره برداری از حمام سالار زنجان از دیگر مسایلی بود که با حضور اعضای یاد شده و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان سرمایه گذار این بنا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بزودی فرصت حضور گردشگران در این بنای تاریخی فراهم شود.

مرتضی حاجی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نشست یاد شده بر لزوم بهره مندی از ایده ها و تفکرات مناسب برای جذب علاقه مندان در بناهایی نظیر گنبد سلطانیه، چلبی اوغلو حمام سلار تأکید کرد و ساماندهی رویداد های فرهنگی اثربخش را عاملی مهم برای جذب بیشتر گردشگران به چنین بناهایی خواند.

همچنین در این نشست محمدرضا پوینده مدیرعامل و رییس صندوق احیاء بناهای تاریخی بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی صندوق برای احیاء، مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی استان زنجان تأکید کرد.1396/4/18

کلید واژه: