امروز شنبه 4 اسفند 1397      
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد:
چشم انداز موفق صندوق احیاء در حفظ بناهای تاریخی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به عملکرد شایان توجه و حضور افراد مورد اعتماد دولت در صندوق احیاء بناهای تاریخی، چشم انداز موفقی را می توان برای این صندوق در حفظ بناهای تاریخی، متصور بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، محمدرضا منصوری در همین راستا، افزود: ابنیه تاریخی سرمایه های ملی و ثروت های میان نسلی محسوب می شوند و اگر این بناها خراب شود با هیچ سرمایه ای قابل احیاء نیست.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: صندوق احیاء بناهای تاریخی می تواند در حفظ ابنیه دارای قدمت کشور، بسیار موفق باشد و در شرایط که بودجه دولتی در شرایط مطلوبی برای اختصاص یافتن به این ابنیه نیست، حضور بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد.

منصوری، ادامه داد: فعالیت در جهت احیاء بناهای تاریخی یک حرکت اقتصادی فرهنگی مثبت است که مورد پذیرش کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: این حوزه یکی از مهمترین ظرفیت های ما است که هم می تواند نیاز کشور به زیر ساخت های گردشگری را رفع کند و خود نیز دارای جذابیت های ویژه ای برای بازدید گردشگران است.

وی، با اشاره به عملکرد شایان توجه صندوق احیاء، یادآور شد: با توجه به عملکرد شایان توجه و حضور افراد مورد اعتماد دولت در صندوق احیاء بناهای تاریخی، چشم انداز موفقی را می توان برای این صندوق در حفظ بناهای تاریخی، متصور بود.1396/4/3

کلید واژه: