امروز جمعه 1 تير 1397      
نایب رئیس شورای عالی انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، تصریح کرد:
احیاء و شناساندن بناهای تاریخی ایران، زمینه ساز تعاملات فرهنگی با سایر کشورها
نایب رئیس شورای عالی انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، با اشاره به هنر به کار رفته در بناهای تاریخی ایرانی، افزود: احیاء بناهای تاریخی کشور و شناساندن آن به سایر ملل جهان، زمینه مناسبی برای تعاملات فرهنگی بیشتر با سایر کشورها را فراهم خواهد کرد.

رضا سیدان در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی صابتا،، تصریح کرد: هرچه در حوزه احیاء بناهای تاریخی هزینه شود باز هم کم است چرا که بازگشت سرمایه و بازخورد های فرهنگی آن بسیار بیشتر از حجم اولیه سرمایه گذاری، است.

سیدان، ادامه داد: ما ضمن نگاه به آینده و مدرنیته نباید از تاریخ نیز فاصله بگیریم چرا که تاریخ بیانگر درس های بزرگی در جوامع بشری است و در همین راستا ما هر چه بتوانیم بناهای تاریخیمان را در سایه احیاء و مرمت بیشتر عرضه کنیم، زمینه تعاملات فرهنگیمان را افزایش خواهیم داد.

مدیرعامل انجمن دوستی ایران و هند، با تأکید بر نقش احیاء بناهای تاریخی در توسعه زیر ساخت های گردشگری، تصریح کرد: اگر بتوانیم فرهنگ گردشگری را گسترش دهیم، چرخ اقتصاد به ویژه اقتصاد خرد در جامعه به حرکت در خواهد آمد و باعث رشد و پویایی اقتصادی جامعه می شود.

وی، افزود: برای گردشگران خارجی بسیار مهم است که در بناهای تاریخی اقامت داشته باشند و نظاره گر هویت اصیل ما باشند و از همین رو بناهای تاریخی مزیت بزرگی برای اقتصاد و صنعت گردشگری ما هستند .

سیدان یادآور شد: باید با اقدامات فرهنگی مانند احیاء بناهای تاریخی و شناساندن ظرفیت های موجود در این عرصه به کشور های دیگر، در سایه بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل این انجمن ها برای ارتقاء چهره ایران در دیگر نقاط جهان بهره گرفت .1396/3/7

کلید واژه: