مدیر کانون تورگردانان همدان
باید قدر اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم
باید قدر اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم
مدیر کانون تورگردانان همدان گفت: ما باید قدر موقعیت فعلی به وجود آمده برای صنعت گردشگری ایران و اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم و از آن استفاده کنیم.

بهنام افتخاریان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: گردشگری ما هم اکنون در یک موقعیت کاملا مساعد برای رشد قرار دارد و تبلیغ بین المللی که روی آن انجام می شود در صورت استفاده از موقعیت می تواند یک زمینه کسب و کار فراگیر در تمام ایران را فراهم کند.

این فعال صنعت گردشگری افزود: لازم است تا مکا در داخل هم همپای تبلیغی که می شود روی به بستریازی و ایجاد زیرساخت و تقویت جاذبه های گردشگری کشور بیاوریم که بناهای تاریخی یکی از مهمترین انها هستند.

وی ادامه داد: شهرت عمومی ایران در صنعت گردشگری بیش از هر چیز بسته به تاریخ و بناهای تاریخی و میراث فرهنگی می شود که در اختیار داریم که متاسفانه هنوز از ظرفیت آنها استفاده کافی نشده است.

مدیر کانون تورگردانان همدان تاکید کرد: ما باید قدر موقعیت فعلی به وجود آمده برای صنعت گردشگری ایران و اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم و از آن استفاده کنیم.


کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء 

 
 

1395/12/23