امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
مدیر کانون تورگردانان همدان
باید قدر اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم
مدیر کانون تورگردانان همدان گفت: ما باید قدر موقعیت فعلی به وجود آمده برای صنعت گردشگری ایران و اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم و از آن استفاده کنیم.

بهنام افتخاریان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: گردشگری ما هم اکنون در یک موقعیت کاملا مساعد برای رشد قرار دارد و تبلیغ بین المللی که روی آن انجام می شود در صورت استفاده از موقعیت می تواند یک زمینه کسب و کار فراگیر در تمام ایران را فراهم کند.

این فعال صنعت گردشگری افزود: لازم است تا مکا در داخل هم همپای تبلیغی که می شود روی به بستریازی و ایجاد زیرساخت و تقویت جاذبه های گردشگری کشور بیاوریم که بناهای تاریخی یکی از مهمترین انها هستند.

وی ادامه داد: شهرت عمومی ایران در صنعت گردشگری بیش از هر چیز بسته به تاریخ و بناهای تاریخی و میراث فرهنگی می شود که در اختیار داریم که متاسفانه هنوز از ظرفیت آنها استفاده کافی نشده است.

مدیر کانون تورگردانان همدان تاکید کرد: ما باید قدر موقعیت فعلی به وجود آمده برای صنعت گردشگری ایران و اشتیاق گردشگران برای ورود به کشورمان را با سیاست هایی مانند احیاء بناهای تاریخی بدانیم و از آن استفاده کنیم.


1395/12/23

کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء