امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ایجاد اشتغال پایدار از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با فرهنگ مناطق مختلف از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است و باید بر روی این حوزه برای رفع معزل اشتغال حساب کرد.

علیرضا محجوب در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: اساسی ترین مشکل فعلی کشور ما مشکل بی کاری است که تنها راه حل برطرف کردن آن جذب سرمایه گذاری در بخش های دارای بازده صنعت و تولید کشور است.

نماینده تهران افزود: صنعت گردشگری در میان بخش هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند حوزه ای است که در هر گوشه و کناری از این کشور امکان توسعه آن وجود دارد، به شرطی که انگیزه و همت ان باشد.

وی ادامه داد: ما در شهرهای مختلف هم جاذبه های گردشگری داریم و هم نیاز به اشتغال دیده می شود و در این شرایط تعلل برای توسعه گردشگری اشتباه بزرگی خواهد بود. خصوصا اینکه الان در شرایط پسابرجام توجه گردشگران و خصوصا گردشگران غربی به کشورمان بسیار بیشتر شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بناهای تاریخی اگر درست و صحیح اداره و احیاء شوند نه تنها برای گردشگر خارجی بلکه برای مردم خودمان هم دارای تازگی و جذابیت هستند و می توانند قسمت زیادی از بار صنعت گردشگری را بر دوش بکشند.

علیرضا محجوب گفت: ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با فرهنگ مناطق مختلف از طریق احیاء بناهای تاریخی کاملا امکان پذیر است و باید بر روی این حوزه برای رفع معزل اشتغال حساب کرد.

وی تصریح کرد: البته بناهای تاریخی در صورتی می توانند چنین نقشی ایجاد کنند که که یک سیاست و برنامه ملی هم برای احیاء آنها تدوین و اجرا شود.


1395/12/22

کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء، نماینده