امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
عمارت نظامیه تهران تحویل بهره بردار بخش خصوصی شد
عمارت تاریخی نظامیه تهران جهت مرمت، احیاء و بهره برداری مدت معین به بهره بردار بخش خصوصی تحویل شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) بهره بردار بخش خصوصی در حضور کارشناسان صندوق احیاء، نمایندگان میراث فرهنگی استان تهران و در محل عمارت تاریخی نظامیه و پس از انجام ارزیابی اولیه از شرایط فعلی بنا، این مجموعه را برای احیاء و بهره برداری تحویل گرفت .

مزایده واگذاری عمارت تاریخی نظامیه پیشتر توسط صندوق احیاء برگزار و برنده این مزایده معلوم شده بود. صندوق احیاء در ادامه نیز بر مراحل مرمت، احیاء و بهره برداری از این بنای تاریخی نظارت خواهد داشت . قرار است این مجموعه تاریخی با کاربری پذیرایی، فرهنگی و اقامتی به بهره برداری برسد .

این عمارت قسمت باقی مانده باغ تاریخی نظامیه در محدوده میدان بهارستان تهران است که توسط میرزا آقاخان نوری برای بزرگترین پسرش میرزا کاظم خان نظام‌الملک احداث شد و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۱۵ با شمارهٔ ثبت ۲۶۱ به نام «عمارت نظامیه و نقاشیهای آن» در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید .

1395/12/21

کلید واژه:عمارت نظامیه، صندوق احیاء بناهای تاریخی