امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
نماینده تفت و میبد در مجلس
توانمندسازی ساکنان بافت های تاریخی یک ضرورت برای احیاء این بخش است
نماینده تفت و میبد در مجلس گفت: احیاء بافت های تاریخی و جذب سرمایه در این حوزه اگر به سمت مشارکت دادن ساکنان آن حرکت نکند و آنها را زوایای مختلف اجتماعی و اقتصادی دخالت ندهد و برایش برنامه نداشته باشد، موفقیت چندانی نخواهد داشت.

کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: بافت های تاریخی خصوصا در قسمت مرکزی فلات ایران یک موقعیت بزرگ اقتصادی و فرهنگی هستند که علی رغم بی مهری هایی که در طول چندین دهه به آنها شده اما همچنان می توان به زنده کردن آنها امید داشت.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ایجاد مناطق گردشگری و توریستی یکی از روش های کارآمدی است که می تواند در این بخش مثمر ثمر باشد و در کنار آن توجه بیشتر نهادهای دولتی و عمومی هم به بافت های تاریخی لازم است که در برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: با این وجود به هر روشی برای ساماندهی این بافت ها و احیاء آنها عمل شود موضوع توانمند سازی ساکنان آنها یک ضرورت غیر قابل اجتناب است.

نماینده تفت و میبد در مجلس تاکید کرد: احیاء بافت های تاریخی و جذب سرمایه در این حوزه اگر به سمت مشارکت دادن ساکنان آن حرکت نکند و آنها را زوایای مختلف اجتماعی و اقتصادی دخالت ندهد و برایش برنامه نداشته باشد، موفقیت چندانی نخواهد داشت.

دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: در احیاء بناها و بافت های تاریخی تاکید بر بازگرداندن حیات و زندگی به این حوزه است و بنابراین ساکنان آن در اولویت اول قرار می­ گیرند.


1395/12/21

کلید واژه:صابتا، نماینده، میبد، دهقانی