شهردار سنندج
احیاء بناهای تاریخی می تواند بسیاری از شهرها را تبدیل به برند گردشگری کند
احیاء بناهای تاریخی می تواند بسیاری از شهرها را تبدیل به برند گردشگری کند
شهردار سنندج گفت: شهر های ما متاسفانه از برخی لحاظ برای شهرت یابی عقب مانده اند و من معتقدم که احیاء بناهای تاریخی با روش های اصولی و بهره برداری خلاقانه از آن می تواند بسیاری از شهرهای ایران را تبدیل به برند گردشگری کند.

منوچهر فخری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: هر نوع سرمایه گذاری در بافت ها و بناهای تاریخی با هدف احیاء یک گام مهم برای توسعه شهری در ابعاد مختلف محسوب می شود.

این مسئول شهری افزود: احیاء بناهای تاریخی فعالیتی است که نشان داده آثار خود را خیلی زود و به سرعت نشان می دهد و خصوصا در شهرهایی که از زیر ساخت فرهنگی و گردشگری لازم برخوردار نیستند توجه به سیاست احیاء بناهای تاریخی بسیار حیاتی و واجب است.

وی ادامه داد: شهر های ما متاسفانه از برخی لحاظ برای شهرت یابی عقب مانده اند و من معتقدم که احیاء بناهای تاریخی با روش های اصولی و بهره برداری خلاقانه از آن می تواند بسیاری از شهرهای ایران را تبدیل به برند کند.

منوچهر فخری تاکید کرد: ما در این زمینه با کمبود سرمایه گذار و سرمایه غیر دولتی مواجه نیستیم و مودی که باید مد نظر و توجه قرار بگیرد این است که بتوانیم به نحو مطلوبی سرمایه گذاری در حوزه بناهای تاریخی را تبلیغ و معرفی کنیم.


کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء، شهردار، سنندج 

 
 

1395/11/20