امروز يکشنبه 6 خرداد 1397      
شهردار سنندج
احیاء بناهای تاریخی می تواند بسیاری از شهرها را تبدیل به برند گردشگری کند
شهردار سنندج گفت: شهر های ما متاسفانه از برخی لحاظ برای شهرت یابی عقب مانده اند و من معتقدم که احیاء بناهای تاریخی با روش های اصولی و بهره برداری خلاقانه از آن می تواند بسیاری از شهرهای ایران را تبدیل به برند گردشگری کند.

منوچهر فخری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: هر نوع سرمایه گذاری در بافت ها و بناهای تاریخی با هدف احیاء یک گام مهم برای توسعه شهری در ابعاد مختلف محسوب می شود.

این مسئول شهری افزود: احیاء بناهای تاریخی فعالیتی است که نشان داده آثار خود را خیلی زود و به سرعت نشان می دهد و خصوصا در شهرهایی که از زیر ساخت فرهنگی و گردشگری لازم برخوردار نیستند توجه به سیاست احیاء بناهای تاریخی بسیار حیاتی و واجب است.

وی ادامه داد: شهر های ما متاسفانه از برخی لحاظ برای شهرت یابی عقب مانده اند و من معتقدم که احیاء بناهای تاریخی با روش های اصولی و بهره برداری خلاقانه از آن می تواند بسیاری از شهرهای ایران را تبدیل به برند کند.

منوچهر فخری تاکید کرد: ما در این زمینه با کمبود سرمایه گذار و سرمایه غیر دولتی مواجه نیستیم و مودی که باید مد نظر و توجه قرار بگیرد این است که بتوانیم به نحو مطلوبی سرمایه گذاری در حوزه بناهای تاریخی را تبلیغ و معرفی کنیم.


1395/11/20

کلید واژه:صابتا، صندوق احیاء، شهردار، سنندج