عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری
یکی از مهمترین ظرفیت هایی که باعث توسعه گردشگری  می شوند بناهای تاریخی هستند
یکی از مهمترین ظرفیت هایی که باعث توسعه گردشگری می شوند بناهای تاریخی هستند
عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری گفت: یکی از مهمترین این ظرفیت ها که باعث توسعه گردشگری می شوند بناهای تاریخی هستند که به نظر می رسد به اندازه کافی هم برای مرمت، احیاء و بهره برداری از آنها در جامعه ظرفیت فرهنگی و اقتصادی وجود دارد.

شهاب‌الدین بیمقدار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: صنعت گردشگری ایران هر چند ظرفیت بسیار بالایی در دنیا دارد اما واقعیت این است که رتبه ما در کسب و کار و درآمدزایی گردشگری نسبت قابل قبول و منطقی با این ظرفیت ها ندارد.

نماینده تبریز افزود: در یک سال اخیر رشد این صنعت مثبت و سازنده بوده اما برای رسیدن به جایگاهی که لایق کشورمان است باید سرعت این رشد به مراتب بیشتر از این افزایش یابد و از همین رو واجب است تا تمام ظرفیت های گردشگری ما در این بخش به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت ها که باعث توسعه گردشگری می شوند بناهای تاریخی هستند که به نظر می رسد به اندازه کافی هم برای مرمت، احیاء و بهره برداری از آنها در جامعه ظرفیت فرهنگی و اقتصادی وجود دارد.

عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: برای توسعه صنعت گردشگری حتما احیاء بناهای تاریخی با حداکثر ظرفیت موجود در حوزه سرمایه گذاری کشور واجب و لازم است و با توجه به رقابتی که بر سر فعالیت های اقتصادی در منطقه هستند و همینطور فرصتی که برای صنعت گردشگری ایجاد شده نباید در این زمینه تعلل کرد.


کلید واژه:صابتا، صندو ق احیاء ، نماینده، تبریز، بیمقدار 

 
 

1395/11/12