امروز شنبه 4 اسفند 1397      


طالبیان در نشست احیای بناهای تاریخی در ایران؛ فرصت ها و چالش های پیشرو مطرح کرد:
افزایش مشارکت های مردمی در پروژه های مرمتی نمایانگر اقبال عمومی به میراث ملی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • یونسکو و صندوق احیاء؛ دو روی سکه حفاظت از ابنیه تاریخی

    دغدغه حفظ و احیاء بناهای تاریخی به عنوان ثروت‌های میان نسلی همواره یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه توسعه پایدار بوده که توسط سازمان‌های جهانی نظیر یونسکو و شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ICOMOS) نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است....