رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در جلسه امضای تفاهم‌نامه با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:
 استفاده از ظرفیت‌های صنایع‌دستی و گردشگری عدالت اجتماعی را به‌دنبال دارد/ باید از فضای مجازی برای معرفی و تبلیغ ظرفیت‌ها استفاده شود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح کرد:
احیاء بناهای تاریخی به ایجاد اشتغال برای بخش مهمی از جامعه کمک می کند
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10