امروز شنبه 4 فروردين 1397      


مدیرعامل صندوق احیاء، یادآور شد:
  فرصت مغتنم همکاری صندوق احیاء با صدا و سیما  برای تحقق  بیشتر منافع ملی در حوزه  ابنیه تاریخی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • علی اصغر مونسان*
    تهران، میزبان گردشگری ایران و جهان

    سال ۲۰۱۷ در حالی از سوی سازمان ملل متحد «گردشگری پایدار، ابزار توسعه» نام گرفته بود که صنعت گردشگری همچنان به رشد خود ادامه داد....