امروز جمعه 1 تير 1397      گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با علی‌اصغر مونسان درباره مهم‌ترین چالش‌ها، رویداد‌ها و برنامه‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 ترویج گردشگری با سیاست «سفر ارزان»