امروز جمعه 31 فروردين 1397      مدیرعامل صندوق احیاء در مراسم روز جهانی بناهای تاریخی، در استان گلستان تصریح کرد:
برگزاری هفته فرهنگی گلستان در خانه باقری ها فرصتی اثربخش برای معرفی ظرفیت های استان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • علی اصغر مونسان*
    تهران، میزبان گردشگری ایران و جهان

    سال ۲۰۱۷ در حالی از سوی سازمان ملل متحد «گردشگری پایدار، ابزار توسعه» نام گرفته بود که صنعت گردشگری همچنان به رشد خود ادامه داد....